Om hae day :-)

Vår årlige hae day :-) har som mål å øke bevisstheten over hele verden

hae day :-) forener HAE-fellesskapet med 16. mai som et fokus for aktiviteter for å øke bevisstheten om HAE blant allmennheten, helsepersonell, beslutningstakere i helsevesenet og industrirepresentanter.

Ved å øke bevisstheten om HAE kan vi skape et miljø for tidligere og mer nøyaktig diagnose og forbedre omsorgen for mennesker med HAE. Til syvende og sist, å sikre en bedre livskvalitet for alle med HAE.

Temaet for hae day :-) er #Active4HAE. Aktivitetsutfordringen vår starter tidlig i april og varer til slutten av mai – som nå er tradisjon.

Tidligere har vi generert millioner av skritt, nok til å gå rundt jordens omkrets flere ganger.