Kjenn RPAene våre

Bli kjent med våre regionale pasientadvokater

HAEis organisasjonsstruktur og bemanning gjenspeiler vårt globale fotavtrykk. I tillegg til våre adferds-, operasjons- og tekniske team, har vi et team av svært talentfulle og dyktige regionale pasientadvokater (RPA'er) som har stor kjennskap til regionen i verden som de betjener.

RPA-ene – som jobber tett med ledelse – utgjør HAEis operative ryggrad og ledes av vår direktør, RPA Progam. Disse velprøvde påvirkningslederne er "styrkene på bakken" for å implementere HAEis programmer, aktiviteter og tjenester. HAEis RPAer streber hele tiden etter å forbedre situasjonen for HAE-venner over hele verden – uansett hvordan de er organisert.

Fiona Wardman

Asia Pacific og Sør-Afrika

f.wardman@haei.org

Michal Rutkowski

Sentral-Øst-Europa og Midtøsten

m.rutkowski@haei.org

Fernanda de Oliveira Martins

Sør-Amerika og Mexico

f.martins@haei.org

Javier Santana

Mellom-Amerika og Karibia

j.santana@haei.org

Patricia Karani

Afrika sør for Sahara

p.karani@haei.org

Natasa Angjeleska

Sørøst-Europa

n.angjeleska@haei.org

Maria Ferron

Middelhavet, Nord-Afrika, Benelux og de britiske øyer

m.ferron@haei.org

Jørn Schultz-Boysen

Norden, Tyskland, Østerrike, Sveits og Israel

j.schultz-boysen@haei.org

Yong Hao LIM

Øst-Asia

j.lim@haei.org

Anthony J. Castaldo

Nord-Amerika og Sørøst-Asia

ajcastaldo@haei.org

Henrik Balle Boysen

Sørøst-Asia

h.boysen@haei.org