Vennligst les disse bruksvilkårene og vår personvernerklæring nøye før du bruker noen av HAE Internationals nettsteder. Din bruk av noen av nettsidene våre bekrefter at du godtar disse vilkårene.

Denne nettsiden er levert av HAE International (HAEi) kun for utdannings- og advokatformål.

Disse bruksvilkårene forteller deg vilkårene for bruk som du kan bruke på nettsidene våre, enten som gjest eller registrert bruker. Bruk av nettsidene våre inkluderer tilgang til, surfing, søk, registrering eller bruk av forumene våre. Vi kan oppdatere disse vilkårene for bruk fra tid til annen.

Ved å bruke nettsidene våre bekrefter du at du godtar disse bruksvilkårene og at du godtar å overholde dem. Hvis du ikke godtar disse vilkårene for bruk, må du ikke bruke nettsidene våre.

Du kan kun bruke nettsidene våre til lovlige formål. Du kan ikke bruke nettsidene våre:

 • På noen måte som bryter med gjeldende lokal, nasjonal eller internasjonal lov eller forskrift.
 • På noen måte som er ulovlig eller uredelig, eller som har et ulovlig eller uredelig formål eller effekt.
 • For bevisst å overføre data, sende eller laste opp materiale som inneholder virus, trojanske hester, ormer, tidsbomber, tastetrykkloggere, spyware, adware eller andre skadelige programmer eller lignende datakode som er utformet for å ha negativ innvirkning på driften av dataprogramvare. eller maskinvare.

Forbehold

Informasjonen, inkludert meninger og anbefalinger, på denne nettsiden er kun for pedagogiske formål. Slik informasjon er ikke ment å være en erstatning for profesjonell medisinsk rådgivning, diagnose eller behandling.

Ingen bør handle på informasjon gitt på denne nettsiden uten først å søke medisinsk råd fra en kvalifisert lege. Uansett hvor nøyaktig eller relevant informasjon hentet fra internett eller e-poster er ingen erstatning for kompetent medisinsk behandling.

Informasjonen på denne nettsiden er gitt med de beste intensjoner og er nøyaktig etter HAEis beste kunnskap. Vi er forpliktet til å holde denne nettsiden oppdatert og nøyaktig. Skulle du likevel støte på noe feil eller utdatert, setter vi pris på om du gir oss beskjed. Vennligst angi hvor på nettstedet du leser informasjonen. Vi vil da se på dette så fort som mulig. Send svaret ditt på e-post til: news@haei.org

Vi tilbyr oversettelser av noen av nettsidene våre. Disse oversettelsene er drevet av Google Translate, som bruker dataprogrammer for å generere en maskinoversettelse. Programmene forbedres hele tiden, men oversettelser er kanskje ikke alltid nøyaktige.

Ved bruk av nettskjemaer tilstreber vi å begrense antall obligatoriske felt til et minimum. For ethvert tap påført som følge av bruk av data, råd eller ideer levert av eller på vegne av HAEi via denne nettsiden, påtar HAEi intet ansvar.

Opphavsrett og immateriell eiendom

Alle immaterielle rettigheter til innhold på denne nettsiden er tillagt HAEi.

Nettstedet vårt inneholder opphavsrettslig materiale, handelsnavn og merker og annen eiendomsbeskyttet informasjon.

Du kan få tilgang til, se og skrive ut kopier av denne informasjonen, bildene og annet innhold som vises på nettstedet strengt i samsvar med disse bruksvilkårene.

Du kan kun laste ned, se, skrive ut, bruke, sitere fra og sitere nettstedet for din egen personlige, ikke-kommersielle bruk og under forutsetning av at du gir passende bekreftelse til HAEi. Vi forbeholder oss uttrykkelig alle immaterielle rettigheter.

Din bruk av denne nettsiden er underlagt følgende begrensninger. Du må ikke:

 • Fjern eventuelle merknader om opphavsrett eller andre eiendomsrettigheter i innholdet.
 • Bruk alt innhold fra denne nettsiden på en måte som kan krenke opphavsrett, immaterielle rettigheter eller eiendomsrett til oss eller tredjeparter.
 • Reprodusere, modifisere, vise, fremføre, publisere, distribuere, spre, kringkaste, ramme, kommunisere til offentligheten eller sirkulere til en tredjepart eller utnytte HAEi og/eller innholdet til kommersielle formål, uten vårt skriftlige samtykke på forhånd.

Du erkjenner at du ikke får noen eierrettigheter ved å laste ned opphavsrettsmateriale.

Det er ikke tillatt å endre papir- eller digitale kopier av materiale du har skrevet ut eller lastet ned på noen måte, eller ytterligere bruk av illustrasjoner, fotografier, video- eller lydsekvenser, eller grafikk separat fra medfølgende tekst uten skriftlig tillatelse fra HAEi.

HAEi (og eventuelle identifiserte bidragsytere), som forfattere av innhold på nettstedet vårt, må alltid anerkjennes.

Opprette en konto eller en profil

Opprett en konto eller profiltjenester er kun beregnet på personer som er 13 år eller eldre. Hvis du er under den lovlige alderen til å inngå en bindende kontrakt i ditt land, (1) bekrefter du at du har tillatelse fra din forelder eller verge til å oppgi personopplysninger og (2) at din forelder eller verge har gjennomgått og godtatt disse vilkårene på dine vegne. Vi anbefaler foreldre som tillater barna sine å bruke en hvilken som helst interaktiv eller profiltjeneste for å utdanne barna sine angående sikkerhet på nettet.

Bruk av medlemsorganisasjonens eksklusive tilgangskoder for HAEi-nettsteder

Hvis du har fått en eksklusiv tilgangskode, av lederne i medlemsorganisasjonen eller HAEi, er du ansvarlig for riktig bruk. Koden er kun ment for autoriserte mottakere (medlem av organisasjonen, HAEi-ansatte) spesifisert av medlemsorganisasjonens leder eller HAEi-avsender. Det er strengt forbudt å dele din eksklusive tilgangskode med noen tredjepart uten skriftlig samtykke fra medlemsorganisasjonens leder eller HAEi.

Laster opp et bilde

Når du laster opp eller bidrar med et bilde ('fotografi' 'bilde' 'bilde') til et hvilket som helst HAEi-nettsted, godtar du følgende vilkår og betingelser. Hvis du ikke er enig, vennligst IKKE last opp eller bidra med et bilde på noen måte.

HAEi forbeholder seg retten til å avvise og fjerne ethvert opplastet bilde fra visning på nettsiden, uansett årsak, når som helst, uten forvarsel. Bilder som avvises eller fjernes vil bli slettet helt fra nettstedet, uten kopier igjen i HAEi-systemet.

Ved å laste opp et bilde til et hvilket som helst HAEi-nettsted:

 • Du garanterer at du er den juridiske eieren av opphavsretten til det bildet eller har blitt tildelt fulle og ubegrensede rettigheter fra opphavsrettseieren, opphavsrett, og har fulle rettigheter til å kopiere, overføre og vise bildet i alle medier på denne nettsiden eller andre .
 • Du garanterer at alle personer som er tydelig identifiserbare har samtykket til å få deres bilde trykt eller vist, eller at du har fulle rettigheter til å bruke bildet på denne måten og aksepterer fullt ansvar for slik bruk.
 • Du er alene ansvarlig for innholdet og for eventuelle krenkelser, krav eller skader som oppstår fra innholdet i det bildet. Du bør kun laste opp bilder som er passende og relevante for aktiviteten din. Du må ikke laste opp bilder som inneholder støtende eller potensielt støtende innhold. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, nakenhet, vold og andre støtende, ulovlige eller upassende bilder eller videoer.
 • Du gir HAEi tillatelse til å bruke bildet til alle reklameformål, for eksempel å bruke bildet i datastrømmene til andre nettsteder, i våre sosiale medieplattformer eller i våre Globale perspektiver magasin eller nyhetsbrev.
 • Du godtar at HAEi ikke kan holdes ansvarlig for misbruk eller misbruk av bilder du laster opp til et HAEi-nettsted.

Suspensjon og oppsigelse

Vi vil avgjøre, etter eget skjønn, om det har vært et brudd på våre vilkår for bruk gjennom din bruk av nettstedet vårt. Når et brudd på disse vilkårene har skjedd, kan vi iverksette tiltak som vi finner hensiktsmessige, som kan inkludere at vi tar alle eller noen av følgende handlinger:

 • Umiddelbar, midlertidig eller permanent tilbaketrekking av din rett til å bruke våre nettsider og/eller profiler og kontoer.
 • Utstedelse av en advarsel til deg.
 • Rettslige søksmål mot deg for refusjon av alle kostnader på erstatningsbasis (inkludert, men ikke begrenset til, rimelige administrative og juridiske kostnader).
 • Ytterligere rettslige skritt mot deg.
 • Utlevering av slik informasjon til rettshåndhevende myndigheter som kreves av loven.

Vi fraskriver oss ansvar for handlinger som er utført som svar på brudd på denne retningslinjen for akseptabel bruk. Svarene beskrevet i disse retningslinjene er ikke begrenset, og vi kan iverksette andre handlinger som vi med rimelighet finner passende.

Tredjepartskoblinger og ressurser

Våre nettsider kan inneholde lenker til andre nettsteder og ressurser som drives av tredjeparter. Disse lenkene er kun for din referanse. Vi kontrollerer ikke tredjeparts nettsteder eller ressurser og er ikke ansvarlige for deres tilgjengelighet eller innhold.

Vår inkludering av lenker til tredjeparts nettsteder innebærer ingen godkjenning av materialet på slike nettsteder eller noen tilknytning til deres operatører.

Kobling til våre nettsider

Du kan lenke til våre nettsider, forutsatt at du gjør det på en måte som er rettferdig og lovlig og ikke skader vårt rykte eller drar nytte av det.

Du må ikke opprette en kobling på en slik måte at den antyder noen form for assosiasjon, godkjenning eller godkjenning fra vår side der ingen eksisterer. Våre nettsider kan ikke være innrammet i/på andre nettsteder.

Vi forbeholder oss retten til å trekke tilbake lenketillatelse uten varsel.

Ansvarsbegrensninger

Vennligst les denne delen nøye ettersom den angir grensene for vårt ansvar overfor deg i forhold til din bruk av HAEis nettsteder.

I den grad loven tillater det, ekskluderer vi alle betingelser, garantier, representasjoner eller andre vilkår som kan gjelde for nettsidene våre eller innhold på dem, enten det er uttrykkelig eller underforstått.

Vi vil ikke være ansvarlige overfor noen bruker for tap eller skade, selv om det er forutsigbart, som oppstår under eller i forbindelse med:

 • bruk av, eller manglende evne til å bruke nettsidene våre; eller
 • bruk av eller tillit til innhold som vises på nettsidene våre (uavhengig av opprinnelsen til slikt innhold).

Du samtykker i å ikke bruke sidene våre til kommersielle eller forretningsformål. Vi har ikke noe ansvar overfor deg for tap av fortjeneste, virksomhet, forretningsavbrudd eller forretningsmulighet.

Vi påtar oss intet ansvar for innholdet på nettsider som er lenket til eller fra våre nettsider. Slike lenker skal ikke tolkes som anbefaling fra oss av disse lenkede nettstedene. Vi vil ikke være ansvarlige for tap eller skade som kan oppstå fra din bruk av dem.

Vi vil ikke være ansvarlige for tap eller skade forårsaket av et virus, distribuert tjenestenektangrep eller annet teknologisk skadelig materiale som kan infisere ditt datautstyr, dataprogrammer, data eller annet proprietært materiale på grunn av din bruk av vår nettsteder eller til din nedlasting av innhold fra dem, eller på noen nettside(r) som er koblet til eller fra dem.

Du erkjenner at vi har gjort nettsidene våre tilgjengelige for deg i avhengighet av disse bruksvilkårene og spesielt disse ansvarsbegrensningene.

Ingen unnlatelse eller forsinkelse av oss med å utøve noen rettighet eller rettsmiddel gitt under disse bruksvilkårene eller ved lov skal utgjøre en fraskrivelse av denne eller andre rettigheter eller rettsmidler, og det skal heller ikke forhindre eller begrense videre utøvelse av denne eller andre rettigheter eller middel. Ingen enkelt eller delvis utøvelse av slik rett eller rettsmiddel skal forhindre eller begrense videre utøvelse av denne eller andre rettigheter eller rettsmidler.

Alle rettigheter som ikke uttrykkelig er gitt her, er forbeholdt.

Informasjon vi innhenter

Vi implementerer en rekke sikkerhetstiltak for å opprettholde sikkerheten til all personlig informasjon du har gitt oss.

Les mer om informasjonen vi samler inn og hvordan vi beskytter dataene dine i vår Personvernserklæring og Cookie Policy.

Hvis du har spørsmål eller problemer med tilgjengeligheten til nettstedet, ikke nøl med å kontakte oss: news@haei.org

Oppdateringer av disse vilkårene

HAEi forbeholder seg retten til å endre disse vilkårene når som helst av hvilken som helst grunn uten forvarsel. Du er ansvarlig for å holde deg oppdatert om slike endringer som kan påvirke deg.

Sist oppdatert: februar 2022.