Toolbox

hae day :-) verktøykasse

Vi erkjenner at hvert land vil ha ulike ressurser og behovsnivåer, og derfor har vi designet elementene i verktøykassen slik at du kan velge og vrake de som passer for deg å bruke.

Vi har satt sammen en liste med en rekke aktiviteter du kanskje vil vurdere – alle aktiviteter utført av HAEi-medlemsorganisasjoner i tidligere år.

Denne verktøykassen inneholder også tre seksjoner med gode råd og maler du kan bruke: