Slovenská republika

V skratke

 • Názov organizácie HAE: Občiasnke združenie imunodeficientných pacientov HAE/AAE
 • Počet členov vo vašej organizácii (k 1. januáru 2021): Známy je iba nepresný počet členov
 • Názov schválenej liečby HAE vo vašej krajine:
  • Anargil – registrovaný aj kategorizovaný – pre dlhodobú prevenciu
  • Ruconest – rekombinantný C1-INH – pre liečbu záchvatov
  • Berinert vnútrožilový – ľudský C1-INH – pre liečbu záchvatov a krátkodobú prevenciu pred rizikovým zákrokom
  • Berinert podkožný – pre dlhodobú prevenciu – len registrovaný
  • Takhzyro – lanadelumab – pre dlhodobú prevenciu, čakáme na schválenie prvých pacientov

Povedzte nám 3 zábavné alebo zaujímavé veci o vašej krajine

 • Národné jedlo – bryndzové halušky
 • Významní športovci – Peter Sagan a Petra Vlhová
 • Krásne hory Vysoké Tatry

Aké pozitívne zmeny sa udiali u ľudí s HAE vo vašej krajine od roku 2012 do súčasnosti?

 • založenie pacientskej organizácie pre HAE pacientov v roku 2016, čím sa zvýšila informovanosť o ochorení aj u širšej verejnosti
 • zvýšila sa infomrovanosť o ochorení HAE aj medzi lekármi, lekári sú lepšie pripravení na riešenie akútnych záchvatov nediagnostikovaných pacientov, čím sa znižuje riziko nesprávne nasadenej liečby, ktorá by mohla ohrozovať život pacienta
 • Slovensko je súčasťou klinickej štúdie, ktorá má skvalitniť život pacienta a znížiť rizko nežiaducich záchvatov
 • podarilo sa schváliť účinný liek pre HAE pacientov a čakáme na schválenie prvých pacientov
 • založením pacientskej organizácie a zároveň aj webovej stránky majú pacienti lepší prístup k základným informáciám o ochorení, aké prejavy má ochorenie, čo je príčinou ochorenia a aké sú momentálne dostupné možnosti liečby, ktoré faktory vyvolávajú záchvat

Aký je najväčší úspech pre ľudí s HAE vo vašej krajine od roku 2012 do súčasnosti?

Pozitívne zmeny, ktoré sa udiali pre ľudí s HAE sú:

 • pripojili sme sa k medzinárodnej organizácii HAEi
 • spoznali sme množstvo odborníkov, dozvedeli sa mnoho dôležitých informácií o ochorení aj o rozvoji výskumu v oblasti vývoja nových liekov na HAE
 • postupnými krokmi sa život ľudí s HAE na Slovensku stáva kvalitnejším aj vďaka schvaľovaniu liekov a vďaka spolupráci s HAEi
 • významným je aj zvýšenie informovanosti pacientov, rozvoj v oblasti diagnostiky a preventívnej liečby, hoci stále je to veľmi náročné
 • HAE pacienti sa začali spájať, zrazu vedia, že nie sú sami, môžu zdielať svoje skúsenosti s ochorením

Aký zdroj, udalosť alebo aktivitu organizujete pre ľudí s HAE vo svojej krajine od roku 2012 do súčasnosti najviac?

Pozitívne zmeny, ktoré sa udiali pre ľudí s HAE sú:

 • vďaka založeniu pacientskej organizácie sa o ochorení začalo viac rozprávať, viac odborníkov aj ľudí spoznáva ochorenie
 • vďaka pacientskej organizácii a spolupráci s HAEi san a Slovensko dostávajú nové účinné lieky, ktoré skvalitňujú život pacienta a minimalizujú riziko záchvatov
 • pacienti cítia väčšiu podporu, lekári majú viac informácií a vedomostí o diagnóze HAE
 • veríme, že naše úspechy sa budú znásobovať a skvalitňovať, aby bol život pacientov s HAE stále kvalitnejší a bezstarostnejší

Akú podporu / zdroje ste použili od HAEi? Čo vám HAEi pomohlo dosiahnuť?

HAEi nám umožnilo byť súčsťou úžaných konferencií, ktoré boli veľmi poučné a inšpiratívne. Mali sme možnosť zistiť, ako pracovať v pacientskej organizácii, ako byť nápomocní pre pacientov. Pomocou HAEi sa dozvedáme množstvo dôležitých informácií, ktoré uľahčujú život ľudom s HAE. Tiež predstavujú veľkú oporu a pomoc pri šírení informovanosti o HAE nielen medzi pacientmi ale aj medzi lekármi a odborníkmi.

Váš ďalší krok … Čo chcete dosiahnuť pre ľudí s HAE vo vašej krajine do roku 2030?

Momentálne sa rozbieha kampaň na zviditeľnenie ochorenia, pripravujú sa relácie, články, ktoré pomôžu pacientom aj odborníkom lepšie pochopiť život človeka s HAE. Veríme, že kampaň uľahčí náročný proces schvaľovania a registrácie účinných liekov, ktoré sú pre ľudí s HAE nesmierne dôležité. Kampaň má za cieľ neuistále zvyšovať informovanosť o ochorení aj medzi pacientmi a aj  medzi lekármi a odborníkmi.

Ďalšie activity budú zamerané na spríjemnenie života ľudí s HAE spoločným zdieľaním prblémov ale aj príjemných zážitkov. Verím,e že sa život pacienta s HAE na Slovensku stane jednoduchší a kvalitnejší.

Visit one of our HAEi Member Country

Click on the icon in the region of the country you want to know more about