Röviden

 • HAE szervezet neve: Magyarországi Angio-Ödémás Betegek Egyesülete
 • A szervezet tagjainak száma (2021. január 1-jén): 46
 • Az Ön országában jóváhagyott HAE-kezelések neve:
  • Berinert C1-INH
  • Firazyr
  • Ruconest

Meséljen 3 vidám vagy érdekes dolgot az országáról

 • 16 magyar származású Nobel díjas tudós van, de csak ketten közülük fejezték be itthon a kitüntetést kiérdemlő munkájukat, 8-an emigrációban érték el a kitüntetést, 6 díjazott nem Magyarországon született, de egyik szülőjük Magyar származású
 • A magyarországi lakosság 9,8 millió, de a diaszpórával együtt több mint 15 millió magyar él a világban
 • A nyelvünk, az elhelyezkedésünk ellenére nem tartozik az Indo-Európai nyelvek közé

Milyen pozitív változások történtek az Ön országában a HAE-ben szenvedők esetében 2012-től mostanáig?

Az első kezdeményezések, hogy egyesítsük a diagnosztizált betegek tapasztalatait, igényeit és követelményeit 1996-ra nyúlnak vissza. Az első összejövetelünk után, amin az ország különböző részeiből jövő betegek vettek részt, ráébresztettek arra, hogy nekünk kell az érdekeinket képviselni és a nemzetközi HANO NAPOK megerősítették azt a törekvésünket, hogy láthatóvá váljunk, mintegy a HANO felkerüljön a szélesebb nyilvánosság térképére. Mivel a modern gyógyszerekkel történő ellátás a 2000-es évektől rendelkezésére állt a HANOs betegeknek, a HANO NAPOK csak alátámasztották azt a véleményünket, hogy a viszonylagos drágasága ellenére jogunk van ezekre a gyógyszerekre. Ez a tény, nevezetesen a gyógyszer költsége, erősen befolyásolta, indokolatlan szerénységet váltott ki több betegből. Olyan hatása volt, hogy elbizonytalanított betegeket annak kimondásában, hogy jár nekik ez a gyógyszer. Ezeknek a jogoknak a nemzetközi képviselete segít nekünk itt Magyarországon is az érdekeink megfogalmazásában. A betegeink mindig készen voltak minden új gyógyszerkísérletben részt venni és az Angio-Ödéma Szakambulancia segítségével hozzájárultak az új gyógyszerek biztonságos alkalmazásához.

Mi a legnagyobb eredmény az Ön országában a HAE-ben szenvedők számára 2012-től mostanáig?

Miután több mint húsz éve élvezhetjük Magyarországon a modern gyógyszerek megjelenését a HANO kezelésében, a HANOs betegek nemzetközi jelenléte és érdekképviselete sokat segített abban, hogy tudatosan dolgozzunk a betegek életminőségének javításán.

Melyik az az erőforrás, esemény vagy tevékenység, amelyre a legbüszkébb az országában a HAE-ben szenvedők szervezése, 2012-től mostanáig?

Több, évente ismétlődő esemény fémjelzi a HANOs betegek együttműködését és gyümölcsöző kapcsolatát az Országos Angio Ödéma Szakambulaciával.

A legrégebbi és legfontosabb eseményünk, az éves HANO-KLUB rendezvény, ami kötetlen formában ad lehetőséget a családoknak a tapasztalatcserére, az Országos Angio-Ödéma Szakambulancia és támogató laboratóriumok dolgozóival való találkozásra és itt hallanak a betegek az új kísérletekről és a gyógyszerellátás helyzetéről. Ez a fórum ad lehetőséget az egyesületi Közgyűlés megrendezésére is.

Évente részt veszünk a Ritka Betegségek Világnapja magyarországi rendezvényén és képviseljük a HANOs betegek közösségét. Tagjai vagyunk a RIROSZnak és támogatjuk a többi ritka beteg tagszervezettel együtt a RIROSZ rendezvényeit.

A Ritka Betegségek Világnapja alkalmából szórólapokkal és egyéb információs anyaggal készülünk az ismeretterjesztésre és adunk szóbeli tájékoztatást az érdeklődőknek. Örömteli dolog azt tapasztalni, hogy egyre több orvostanhallgató is részt vesz ezeken a rendezvényeken. Több hallgató már az egyetemi tanulmányai alatt is találkozott a HANOval – köszönhetően a Szakambulancia vezetőjének oktatási tevékenységének.

Fontos eseménynek tekintjük az öninjekciózási gyakorlatokat az egyesületünk életében, amikor a betegtársak elsajátítják a legfontosabb ismereteket és orvosi felügyelet alatt gyakorlatot szereznek az intravénás injekciók saját maguknak történő beadásában.

Milyen támogatást/ forrásokat használtfel a HAEi-től? Mit segített elérni a HAEi?

A nemzetközi szervezet információs anyagait és tájékoztató hírleveleit használjuk folyamatosan.

Tájékoztatjuk és szorgalmazzuk tagjainknál a HAECOMPANION használatát és véglegesíteni akarjuk a HAEI CONNECT alkalmazásra való jelentkezésünket. Részt veszünk a regionális (Közép-Kelet Európai és Benelux) tevékenységében.

A nemzetközi szervezet munkája erősíti a meggyőződésünket az egyesületi munka fontosságáról és példákkal és ötletekkel szolgál a lehetséges fejlesztés, bővítés vonatkozásában.

A következő lépésed … Mit akarsz elérni a HAE-ben szenvedők számára az országodban 2030-ig?

Szeretnénk elérni, hogy a gyerekek is képesek legyenek az öninjekciózásra már a 7-10 éves koruktól kezdődően, a modern gyógyszerek jelenlétével minden tagunk élvezhesse a betegségtől való nagyfokú függetlenséget és szeretnénk elérni, hogy a korrekt diagnózishoz minden potenciális HANOs beteg, a kiterjedt tájékoztatásnak köszönhetően kellő időben hozzájusson (1 éven belül az első szimptómák után).

       

Visit one of our HAEi Member Country

Click on the icon in the region of the country you want to know more about